Til sideinnhold
/>/>

Bestillingsvilkår

Bestillingsvilkår for Daftö Resort i Strömstad - 2024

Denne avtalen gjelder for leie av plass for telt, campingvogn, bobil. Dato-bestemte billetter samt for leie av hytte og hotellrom. I tillegg til disse vilkårene må ordensreglene følges når du bor og oppholder deg hos oss. Ved hendelser som ligger utenfor vår kontroll, forbeholder vi oss retten til å flytte deg til tilsvarende overnatting.

Aldersgrense for booking og adgang

18 år eller i følge med foresatt gjelder ved bestilling og overnatting. Legitimasjon kan bli forespurt ved ankomst. Unntak gjelder for grupper som skole/forening.

Bestillingsbekreftelse

Du vil motta en skriftlig bekreftelse på din reservasjon. Sjekk at innholdet i bekreftelsen stemmer overens med det du har reservert. Hvis du finner feil i bekreftelsen, bør du informere oss om dette så snart som mulig.

Når blir reservasjonen min bindende?

Bestillingen blir bindende når du har mottatt en bekreftelse fra oss.

Åpent kjøp i 24 timer

Du har åpent kjøp i 24 timer hvis det er mer enn 7 dager igjen til ankomst.

Når skal jeg betale for oppholdet?

Ved booking av hytte, camping og hotell

Du betaler minst 10 % av beløpet ved bestillingstidspunktet. Hvis du bestiller tidligere enn 30 dager før ankomst, kan du velge å dele opp betalingen for oppholdet. Dette forskuddet fungerer som et depositum og trekkes fra den endelige betalingen.

Hvis du velger å delbetale reservasjonen og også har valgt å kjøpe avbestillingsbeskyttelse, skal kostnaden for dette betales sammen med den første innbetalingen. Hvis du har valgt å delbetale, skal det gjenværende beløpet betales senest 30 dager før ankomst hvis du har reservert campingplass, hytte eller hotell. Hvis reservasjonen gjøres 30 dager før ankomst eller senere, skal hele beløpet betales ved reservasjonstidspunktet.

Sen eller manglende betaling

Hvis du ikke betaler dine delbetalinger i tide, har vi rett til å kansellere bestillingen din. Hvis du er sen med din sluttbetaling og ikke betaler hele beløpet til tross for påminnelser, vil det bli regnet som en avbestilling fra din side, og da gjelder reglene for avbestilling.

Hva gjelder hvis jeg ønsker å avbestille?

Du kan avbestille via telefon eller e-post. For avbestilling gjelder følgende avbestillingsvilkår.

Kansellering av billetter

For avbestilling av dato-bestemte billetter som for eksempel til Daftöland, basseng eller skatteøya, gjelder gratis avbestilling opp til 48 timer før.

Etter 48 timer og frem til 2 timer før billettens starttid, refunderes 50% av billettprisen. Ved avbestilling senere enn 2 timer før, vil billetten ikke bli refundert i det hele tatt.

Gavekort

Kan brukes til betaling for overnatting, inngang til Daftöland og bassengbilletter. Gyldighetsperioden er 2 år fra kjøpsdatoen, kan ikke byttes eller innløses mot penger. Ved digitalt kjøp gjelder 14 dagers angrerett.

Avbestillingsbeskyttelse i tre nivåer

Ved bestillingstidspunktet kan du kjøpe en avbestillingsbeskyttelse. Vi tilbyr avbestillingsbeskyttelse på tre forskjellige nivåer både for uforutsette hendelser og for fleksibilitet rundt ombooking. Du kan også velge å helt avstå fra avbestillingsbeskyttelse, da vil ingenting bli refundert ved avbestilling eller hvis oppholdet avbrytes.

Avbestillingsbeskyttelse Bronse

Avbestillingsbeskyttelsen betyr at du kan avbestille frem til den avtalte ankomstdagen hvis noe skjer med deg, din familie eller nærmeste pårørende, som gjør at du ikke kan reise. Din hindring regnes som gyldig grunn og skal bevises med relevant attest fra for eksempel lege eller forsikringsselskap. Attesten må sendes til oss senest 30 dager etter datoen oppholdet avbestilles.
Avbestillingsbeskyttelsen gir deg også rett til å avbryte pågående opphold og få tilbake beløp tilsvarende den delen av oppholdstiden du ikke har kunnet benytte hvis en av punktene for gyldige grunner nedenfor inntreffer. Kostnaden for avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke. Ingen ombooking er inkludert.

Avbestillingsbeskyttelse Sølv
– med mer fleksible om- og avbestillingsvilkår

Sølv betyr at du har fri om- og avbestilling uansett årsak frem til 14 dager før din ankomst. 13 dager eller nærmere din ankomst kan du om- eller avbestille med gyldig grunn som må dokumenteres med relevant attest fra for eksempel en lege eller forsikringsselskap. Attesten må sendes til oss senest 30 dager etter datoen oppholdet avbestilles. Avbestillingsbeskyttelsen gir deg også rett til å avbryte pågående opphold og få refundert beløpet tilsvarende den delen av oppholdstiden du ikke har kunnet benytte hvis en av punktene under gyldige grunner for å benytte avbestillingsbeskyttelsen nedenfor inntreffer. Kostnaden for avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

Avbestillingsbeskyttelse Gull
– våre mest fleksible vilkår for om- og avbestilling

Gull betyr at du har fri om- og avbestilling uansett årsak frem til dagen før ankomstdagen kl. 15.00. Etter det kan du om- eller avbestille med gyldig grunn som må dokumenteres med relevant attest fra for eksempel lege eller forsikringsselskap. Attesten må sendes til oss senest 30 dager etter datoen oppholdet avbestilles.

Gyldige grunner for å benytte avbestillingsbeskyttelsen er:

  • Ved dødsfall, sykdom eller ulykke av alvorlig art som har rammet deg selv, ektefelle/samboer, dine foreldre, barn, søsken eller reisefølge
  • At det inntreffer en annen alvorlig hendelse utenfor din kontroll, for eksempel en omfattende brann eller oversvømmelse i din bolig, komplikasjoner ved graviditet eller fødsel som gjør det urimelig å kreve at du skal overholde din reservasjon.
  • Ved innkalling til Forsvaret eller sivilforsvaret
  • Hvis du på grunn av arbeidsledighet eller nyansettelse er forhindret fra å fullføre din reservasjon.

Din hindring må kunne bevises med relevant attest fra for eksempel lege eller forsikringsselskap. Attesten må sendes til oss senest 30 dager etter avbestillingsdatoen.

Hvilke rettigheter har jeg?

I tilfelle av kontraktsbrudd, alvorlige forstyrrelser eller hvis tjenesten ellers avviker fra de opplysninger vi har gitt eller det du med rette kunne forvente, har du rett til å kreve utbedring, prisavslag eller heving. Kontraktsbrudd eller annen mangel ved tjenesten som skyldes årsaker utenfor vår kontroll gir ikke rett til erstatning ifølge denne avtalen (se punktet grenser for campingplassens kontrollansvar nedenfor). Feil som oppstår under ditt opphold skal umiddelbart rapporteres til oss slik at vi har mulighet til å rette feilen. Hvis du unnlater å rapportere feil, kan du heller ikke kreve erstatning. Hvis du har fått erstatning, men ikke er fornøyd med denne, skal du informere oss om dette innen 21 dager etter avreise. Dette kan gjøres muntlig, skriftlig eller via e-post. Vi anbefaler e-post.

Grenser for anleggets kontrollansvar

Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres på grunn av et hinder utenfor vår kontroll, som vi rimeligvis ikke kunne forventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og hvis konsekvenser vi heller ikke rimeligvis kunne ha unngått eller overvunnet, er vi fri fra erstatningsansvar eller andre konsekvenser. Dersom hindringen skyldes noen vi har engasjert for å utføre campingtjenesten helt eller delvis, er vi fri fra erstatningsansvar kun hvis også den vi har engasjert ville være fri etter avsnittet ovenfor. Det samme gjelder hvis mangelen skyldes en leverandør vi har engasjert, eller noen andre i tidligere ledd.

Hva er mine plikter?

Under oppholdet på campingplassen gjelder ordensregler. Brudd på ordensreglene for anlegget, eller annet brudd på avtalen, kan føre til at avtalen blir opphevet med umiddelbar virkning. Ved opphevet avtale beregnes det forfalte beløpet basert på gjeldende dagspris som har vært anvendt i den perioden du har hatt tilgang til plassen, samt fradrag for beregnet skade. Eventuell differanse vil bli refundert. Våre ordensregler kan du finne på dafto.se

Hva skjer hvis vi ikke blir enige?

Hvis vi ikke kan bli enige, kan du blant annet søke hjelp fra følgende tvisteløsningsorganer:

  • Visitans ansvarsnemnd, som er bransjens egen klagenemnd. Vi vil følge ansvarsnemndens anbefalinger. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
  • Forbrukerklageutvalget (se adresse nedenfor) Forbrukerklageutvalget er en godkjent tvisteløsningsorgan etter loven om alternativ tvisteløsning. Vi vil følge anbefalingene fra Forbrukerklageutvalget.
  • Du kan også henvende deg til EU-kommisjonens nettbaserte plattform for tvisteløsning: http://ec.europa.eu/odr

Vi forplikter oss ikke til å delta i andre alternative tvisteløsningsprosedyrer enn Allmänna reklamationsnämnden (ARN) og Visita, men vi vil vurdere dette spørsmålet ved en oppstått tvist. Du har også rett til å bringe tvisten inn for allmenn domstol. Adresse til ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm, www.arn.se
Du har rett til å kreve retting av eventuelt endrede eller feilaktige opplysninger når som helst. Hvis du gir ditt aktive samtykke, kan vi bruke personopplysningene til markedsføring av vår virksomhet.

Vi beskytter dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester til deg og fullføre vår del av avtalen angående ditt opphold. På dafto.se kan du lese mer om hvordan vi lagrer, bruker og beskytter dine opplysninger og hvilke rettigheter du har i forhold til denne behandlingen.

Angrerett

Angreretten i henhold til loven (2005:59) om fjernsalg og salg utenfor faste forretningslokaler gjelder ikke for avtaler om overnatting, losji eller fritidsaktiviteter, og derfor kan du ikke angre en avtale om leie av plass for telt, campingvogn og bobil eller hytte/rom, samt billetter med bestemt dato.

Personopplysningsloven

Vi er ansvarlige for behandlingen av de personopplysningene du gir fra deg i forbindelse med booking (som navn, adresse og telefonnummer). Vi vil behandle personopplysningene i den hensikt å administrere booking og betaling, samt for å ellers kunne oppfylle våre forpliktelser og ivareta rettigheter i henhold til avtalene som inngås med deg. Opplysningene kan bli utlevert til inkassoselskaper, myndighet/domstol for innkreving, fastsettelse og oppfyllelse av dine kontraktsforpliktelser. Du har rett til en gang per år uten kostnad, etter skriftlig forespørsel, å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, informasjon om hvordan disse brukes, hvor opplysningene er hentet fra, samt å få informasjon om eventuelle mottakere som opplysningene har blitt utlevert til.

Kontaktinformasjon for Daftö Resort

Nettside: www.dafto.se
Tlf nr: +46 (0)526-260 40
E-post: info@dafto.se
Adresse: Dafter 1, 452 97 Strömstad

Klar for å bestille?

Vi håper at våre vilkår gjør deg trygg før booking og besøket hos oss. Du booker enkelt og smidig på nettet. Har du spørsmål før booking, er du velkommen til å kontakte oss så hjelper vi deg.

Til toppen