Tillfälliga bokningsvillkor

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse från oss.

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

När ska jag betala för vistelsen?
Vid bokning av hotellrum:
 
Du betalar minst 10 % av beloppet vid bokningstillfället. Om du väljer att delbetala vistelsen betalas resterande belopp vid ankomst. Vid onlinebokning görs delbetalningen vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon eller mail ska första delbetalningen betalas inom 10 dagar, från det att bokningen blev bindande, via en länk du får i bekräftelsen. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.

Vid bokning av stuga och camping: 
Du betalar minst 10 % av beloppet vid bokningstillfället. Om du bokar tidigare än 14 dagar före ankomst kan du välja att delbetala vistelsen.

Vid onlinebokning görs delbetalningen vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon eller mail ska första delbetalningen betalas inom 10 dagar, från det att bokningen blev bindande, via en länk du får i bekräftelsen. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.

Om du väljer att delbetala bokningen och även valt att köpa avbeställningsskydd, ska kostnaden för detta betalas i samband med den första inbetalningen.

Om du valt att delbetala skall resterande belopp betalas senast 14 dagar före ankomst om du bokat campingtomt eller stuga.

Om bokningen görs 14 dagar eller senare före ankomst skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

Sen eller utebliven betalning
Om du inte betalar dina delbetalningar i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Ombokning
Fri ombokning hela 2021 ut. Ombokar du till ett dyrare datum betalar du mellanskillnaden och bokar du till ett billigare datum får du med dig mellanskillnaden som tillgodo under vistelsen. Dessa pengar kan användas för att spela äventyrsgolf, äta i restaurangerna, hur wellnessavdelningen eller något annat ni önskar göra på resorten. Du kan boka om fram till 14 dagar innan ankomstdag.

Vad gäller om jag vill avboka?
Under den pågående corona-situationen erbjuder vi dig fri ombokning för att underlätta din semesterplanering utefter nuvarande förutsättningar. Om du vill avboka gör du det via telefon eller via e-post. För avbokning gäller egna nedanstående avbokningsvillkor.

Avbokning - stuga och campingtomt
För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd, se nedan.

 • Sker avbokningen 14 dagar eller tidigare före ankomst får du tillbaka 90 % av det avtalade beloppet

 • Sker avbokningen 13-8 dagar före ankomst får du tillbaka 75 % av avtalat belopp

 • Sker avbokningen 7-2 dagar före ankomst får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
 • Vid avbokning senare än 2 dagar före ankomstdag eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in. Under corona gäller ombokning vid sjukdom (- ett dygn) både inför och under vistelsen.

Avbokning - hotellrum
För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller).

 • Sker avbokningen 2 dagar eller tidigare före ankomst får du tillbaka 90 % av det avtalade beloppet.
 • Vid avbokning senare än 2 dagar före ankomstdag, vid utebliven ankomst eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar

Bokningen avbokas om du inte anländer innan kl 18:00 och inte kontaktat Daftö om sen ankomst. Vid sen ankomst betalar du vistelsen innan ankomst.

Avbeställningsskydd
Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet 250 kr återbetalas ej.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

 1. vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär
 2. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning (nya restriktioner till följd av Covid-19)
 3. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret 
 4. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning
  Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum. Vid sjukdom som inte kan styrkas med intyg gäller fri ombokning året 2021 ut.

Beloppet du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har skickat in ett intyg som visar att du har rätt att använda avbeställningsskyddet.