Bokningsvillkor 2023

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse från oss och betalat minst 10% av bokningsvärdet.

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

När ska jag betala för vistelsen?
Du betalar minst 10% av beloppet vid bokningstillfället. Om du bokar tidigare än 30 dagar före ankomst kan du välja att delbetala vistelsen. Senast 30 dagar före ankomst skall resterande belopp betalas om du bokat stuga, camping, hotell eller gästhamn. Om bokningen görs 30 dagar före ankomst eller senare skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället eller
inom 24 h.

Avbeställningsskydd i tre nivåer
Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd. Vi erbjuder avbeställningsskydd i tre olika nivåer både för oförutsedda händelser och för flexibilitet kring ombokning. Du kan också helt välja att avstå avbeställningsskydd, då återbetalas inget vid avbokning eller om vistelsen avbryts. 

 1. Avbeställningsskydd - Brons 
  Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag om något inträffar dig, din familj eller närmast anhörig, som gör att du inte kan resa iväg. Ditt förhinder måste styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter datumet vistelsen avbokas.

  Avbeställningsskyddet ger dig även rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna för giltiga skäl här nedanför inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

  Ingen ombokning ingår.

 2. Avbeställningsskydd - Silver 595 kr med flexiblare om,- och avbokningsvillkor
  Silver innebär att du har fri om- och avbokning oavsett orsak fram till 14 dagar före ankomst.
  13 dagar eller närmare din ankomst kan du om eller avboka med giltiga skäl som skall styrkas med relevant intyg
  från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter datumet vistelsen avbokas.

  Avbeställningsskyddet ger dig även rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna under giltiga skäl för att utnyttja avbeställningsskyddet nedan inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

 3. Avbeställningsskydd-Guld 995kr – Våra mest flexibla om- och avbokningsvillkor
  Guld innebär att du har fri om- och avbokning oavsett orsak fram till dagen före din ankomstdag kl.15.00.
  Efter det kan du om eller avboka med giltiga skäl som skall styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter datumet vistelsen avbokas.

  Avbeställningsskyddet ger dig även rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna under giltiga skäl för att utnyttja avbeställningsskyddet nedan inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

 • Vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär

 • Att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, komplikationer vid graviditet eller förlossning som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

 • Vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret 

 • Om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Ombokning – Vid avbeställningsskydd silver och guld.
Har du bokat något av våra avbeställningsskydd och vill boka om till ett dyrare datum betalar du mellanskillnaden. Bokar du om till ett billigare datum får du med dig mellanskillnaden som tillgodo under vistelsen. Dessa pengar kan användas för att spela äventyrsgolf, äta i restaurangerna eller något annat ni önskar göra på resorten.

Ombokning av datumstyrda biljetter är inte möjlig. Då behöver en avbokning göras följt av en ny bokning. 

Avbokning av biljetter
För avbokning av datumstyrda biljetter gäller fri avbokning fram till 48h innan.

Efter 48h fram till 2h innan biljettens start tid erhålls 50 % av biljettpriset tillbaka.
För avbokning senare än 2 h innan ersätts inte biljetten alls. Vid avbokning tas en administrativ avgift ut om 50kr per bokning. Du mailar din avbokning och får ett bekräftelsemail kort där efter. 

Hur avbokar jag? 
Om du vill avboka gör du det via telefon eller via e-post.
Info@dafto.se eller +46(0)526-26040.