Tillfälliga bokningsvillkor

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse från oss.

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

När ska jag betala för vistelsen?
Vid bokning av hotellrum:
 
Du betalar minst 10% av beloppet vid bokningstillfället. Om du väljer att delbetala vistelsen betalas resterande belopp vid ankomst. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.

Vid bokning av stuga, camping eller båtplats 
Du betalar minst 10% av beloppet vid bokningstillfället. Om du bokar tidigare än 14 dagar före ankomst kan du välja att delbetala vistelsen. Senast 14 dagar före ankomst skall resterande belopp betalas om du bokat stuga, camping eller båtplats. Om bokningen görs 14 dagar eller senare före ankomst skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

Ombokning
Fri ombokning hela 2021 ut. Ombokar du till ett dyrare datum betalar du mellanskillnaden och bokar du till ett billigare datum får du med dig mellanskillnaden som tillgodo under vistelsen. Dessa pengar kan användas för att spela äventyrsgolf, äta i restaurangerna, till wellnessavdelningen eller något annat ni önskar göra på resorten. Du kan boka om fram till 14 dagar innan ankomstdagen.

Vad gäller om jag vill avboka?
Om du vill avboka gör du det via telefon eller via e-post. För avbokning tillämpas nedanstående avbokningsvillkor.

Avbokning - stuga och campingtomt
För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte krävs). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd, se nedan. Eventuell kostnad för avbeställningsskydd betalas ej tillbaka vid avbokning.

 

 • Sker avbokningen 14 dagar eller tidigare före ankomst får du tillbaka 90% av det avtalade beloppet

 • Sker avbokningen 13-8 dagar före ankomst får du tillbaka 75% av avtalat belopp

 • Sker avbokningen 7-2 dagar före ankomst får du tillbaka 25% av avtalat belopp.
 • Vid avbokning senare än 2 dagar före ankomstdag eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in. Under corona gäller ombokning vid sjukdom (- ett dygn) både inför och under vistelsen.

Avbokning - hotellrum
För avbokning av följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller).

 • Sker avbokningen 2 dagar eller tidigare före ankomst får du tillbaka 90% av det avtalade beloppet.
 • Vid avbokning senare än 2 dagar före ankomstdag, vid utebliven ankomst eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, sker ingen återbetalning

Avbeställningsskydd
Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som krävs i kombination med nedanstående villkor. Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

 1. Vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make / maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär

 2. Att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, komplikationer vid graviditet eller förlossning som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning (nya restriktioner till följd av Covid-19)

 3. Om du har symtom av covid-19, tagit ett test, befinner dig i karantän eller har bekräftad Covid-19

 4. Vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret 

 5. Om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning
  Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum. Vid sjukdom som inte kan styrkas med intyg tillämpas fri ombokning året 2021 ut.