Daftös kaparhistoria

Berättelsen om sjörövarna som jobbade för kungen och hur Daftö kom att spela en viktig roll för Kapten Svartkrut för 300 år sedan.

Året är 1710, Karl XII är konung och Sverige är en stormakt. Sverige har förlorat ett viktigt slag i Poltava och kungen har tvingats på landsflykt till Turkiet. Moder Sveas finanser blöder styggt. Det är kostsamt att föra krig på alla fronter och svårt att få in varor till landet. På något sätt måste den ekonomiska situationen lösas. En idé om sjöröveri under kronans flagg växer fram. Landet behöver kapare som kan försvaga fienden och samtidigt förstärka Sveriges ekonomi. Sagt och gjort, snart lägger de första kaparskeppen ut från Göteborgs hamn med målet att roffa åt sig av fiendens laster.

Åtta år senare – 1718
Ombord på kaparskutan spejar Kapten Svartkrut över horisonten i sällskap av skeppskatten Timbo. Något står inte rätt till. I åtta långa år har besättningen kapat, roffat och stulit fiendens laster med stor framgång. Men denna seglats är annorlunda. Strömstad är målet och lastens innehåll hemligt. När de närmar sig Strömstad möts de av ett larm om att staden står i lågor. De glider sakta in i hamnbassängen, men ångrar sig fort.

Orden ekar:
– Bränn skeppen, konungen har fallit och fienden kommer, bränn alla skepp! Bränna kaparskutan? Aldrig i livet, hellre stupar jag av fiendens kanoner, tänker Kapten Svartkrut. Han ger istället order om dikt babord. Nu är de verkligen desertörer, laglösa och ett hett villebråd för fiendens alla skepp. Det gäller att gömma sig, att snabbt hitta en skyddad bukt dit inget annat skepp vågar sig in. Kaptenen minns en liten vik innanför Kosteröarna. Han samlar besättningen.
– Hör upp, vi ska söka skydd på Daftölandet. Om inte det passar får ni hoppa av här och nu. Daftö kommer bli vår tillflyktsort och vårt hem för ett tag framöver. Det blir ett spännande äventyr och vi ska nog se till att klara oss ur den här situationen också.

Kaparskutan smyger sig genom sund och trånga passager. Masten försvinner bakom klipporna precis när den danskflaggade flottan skymtar ovanför Strömstad. Kapartiden till havs är över. Nu fortsätter äventyren på Daftö.