Till innehållet på sidan
/>/>

Daftös Kaparhistoria

Detta är berättelsen om sjörövarna som jobbade för kungen och hur Daftö kom att spela en viktig roll för Kapten Svartkrut för drygt 300 år sedan.

Året är 1710, Karl XII är konung och Sverige är en stormakt. Sverige har förlorat ett viktigt slag i Poltava och kungen har tvingats på landsflykt till Turkiet. Det är kostsamt att föra krig på alla fronter och svårt att få in varor till landet. På något sätt måste den ekonomiska situationen lösas och en idé om sjöröveri under kronans flagg växer fram. Landet behöver kapare som kan försvaga fienden och samtidigt förstärka Sveriges ekonomi. Sagt och gjort, snart lägger de första kaparskeppen ut från Göteborgs hamn med målet att roffa åt sig av fiendens laster.

Åtta år senare – 1718

Ombord på kaparskutan spejar Kapten Svartkrut ut över horisonten. I åtta långa år har besättningen kapat, roffat och stulit fiendens laster med stor framgång. Men denna seglats är annorlunda. Strömstad är målet och lastens innehåll hemligt. När de närmar sig Strömstad möts de av ett larm om att staden står i lågor.

Orden ekar:

– Bränn skeppen, konungen har fallit och fienden kommer! Bränna kaparskutan? Aldrig i livet, hellre stupar jag av fiendens kanoner, tänker Kapten Svartkrut. Nu är de verkligen desertörer. Det gäller att gömma sig, att snabbt hitta en skyddad bukt dit inget annat skepp vågar sig in. Kaptenen minns en liten vik innanför Kosteröarna. Han samlar besättningen.

– Hör upp, vi ska söka skydd. Daftö blir vår tillflyktsort, om det inte passar får ni hoppa av här och nu. Kaparskutan smyger sig genom sund och trånga passager. Masten försvinner bakom klipporna precis när den danskflaggade flottan skymtar ovanför Strömstad. Kapartiden till havs är över. Nu fortsätter äventyren på Daftö.

(Vi har naturligtvis tagit oss kaparfriheten att modifiera historien en gnutta).

Senaste vrakupptäckten i Daftöbukten bekräftar historien

Det har länge varit känt att sjöröveri under kronans flagg, med syfte att stärka kronan, har pågått strax utanför Daftö. Men den senaste vrakupptäckten är ändå sensationell och bekräftar att kapare troligen befunnit sig på våra exakta koordinater.

Så sent som under hösten 2019 gjorde ett team marinarkeologer en häftig upptäckt precis utanför vår gästhamnsbrygga. Upptäckten var ett vrak som högst troligt är ett av Karl XII:s krigsskepp som användes under 1700-talet i den svenska krigsflottan. Teorin som marinarkeologerna har om skeppet är att det varit i strid men sedan sänkts av den egna besättningen för att inte tas över av fienden.

– Skeppet som ligger här på havets botten har antagligen använts för att försvara Strömstad. Nu är det upp till oss att försvara och berätta skeppets historia, säger Lena Kempe, VD på Daftö. Skepp och pirater är onekligen en del av vår historia och identitet. Nu väntar vi med spänning på vad nästa fynd på havets botten kan vara – kanske en gömd piratskatt.

Piraterna på Daftö – Tordenskjolds seger förde piraterna till Daftö.

Det är inte bara i skidåkning vi svenskar ibland får stryk av våra norska vänner. Vi åkte på rejält med däng när Peter Tordenskjold segrade över Karl XII:s svenska flotta i slaget vid Dynekilen strax norr om Strömstad. Men några av de svenska kaparna som var med kom undan. Det är de som dyker upp här på Daftö i tid och otid. Äventyren till havs fick bytas ut till äventyr på Daftö och tur var väl det? Här fylls dagarna med skattjakter, fartfyllda åk i attraktioner, turer med Daftötåget och mycket annat kul. Ibland blir längtan ut på havet för stark. Innan piraterna kastar loss och seglar ut bjuder de med dig, bland annat till Skattkammarön.

Läs mer om båtturen till Skattkammarön som kan upplevas under sommaren.

Hur det gick för Tordenskjold? Han dör av en värjstöt i en duell 1722 med den svenske krigaren Jacob Axel Staël von Holstein. Upphovet till duellen sägs vara att Tordenskjold beskyllde Staël von Holstein att lura pengar av folk för att få se hans uppstoppade orm med sju huvuden.

Till toppen på sidan