Vi värnar om dina personuppgifter

Daftö Resort är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Vi kommer behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt. 

Efter avslutad vistelse får du en gästundersökning skickad till din mailadress som du angett vid bokningstillfället. Denna gästundersökning skickas ut via Swecamp som är kedjan Daftö Resort ingår i. Vi uppskattar om du svarar på denna. För övriga utskick från i marknadsföringssyfte kräver ett samtycke från dig.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring.

Kontakta Daftö Resort för frågor via marknad@dafto.se eller 0526-26040.