Våra ordningsregler

Tillsammans skapar vi en härlig vistelse för alla.

Allmänt
Lugn och ordning skall råda hela dygnet.
Alla skall vara tysta och ingen fordonstrafik får förekomma mellan klockan 24-07.
Lek och ha kul på lekplatserna men under natten 23-07, skall det vara tyst och tomt.

Sanitära byggnader
För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol och naturligtvis inte heller cykla, åka kickboard eller airboard inomhus.

Hund
Hunden skall vara kopplad, tänk på att det finns personer som är rädda. Var noga med att plocka upp efter hunden. Hundar får inte vistas på badstranden, i poolområdet, inne på Daftöland eller i våra gemensamma lokaler.

Avlopp
Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare. Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.

Grilla
Det är tillåtet att grilla men grillen måste stå på ben. Om du vill slänga grillkolet skall det läggas i de behållare som är avsedda för kol, dessa finner du vid sopstationerna.

Sopor
Hushållssopor skall sorteras och läggas i behållarna vid sopstationerna. Grovsopor får inte slängas vid våra sopstationer men kan lämnas på återvinningscentralen i Strömstad.

Fordon
För allas trevnad ber vi er minska fordonstrafiken på området.

Båtar
Båtar får inte läggas vid strandkanten, båtplats finns att hyra. Båtkärror får ej förvaras på den egna campingtomten. Gästhamn finns det för gästande båtar.

Bevakning
Under juni-augusti samt helger under vår och höst bevakas området nattetid. Vid störningar och andra fall där ni behöver komma i kontakt med nattvakt ring: +46(0)526-688 75. För övriga frågor som berör akuta receptionsrelaterade ärenden utanför receptionens öppettider, ring receptionsjouren tel. +46(0)526-68879.